Jonathan Soriano Casas

ST 20y.o. (1985年9月24日) 6'0" 168lbs
78
整體能力
87
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 3
 • N/A/ N/A
 • 110376
專長
C.P. Ejido
 • 63
 • 替補
 • 19
 • 2009
進攻
 • 74 橫傳
 • 83 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
技能
 • 81 盤球
 • 66 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 81 控球
動作
 • 79 加速值
 • 83 衝刺速度
 • 70 反應能力
力道
 • 65 射門力道
 • 84 體力
 • 69 力量
 • 76 遠射
心理質素
 • 68 積極性
 • 66 十二碼
防守
 • 17 盯人
 • 21 攔截
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 53 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 一根筋
 • 領導能力
 • 訓練高效
真實實力
 
LS
78+0
ST
78+0
RS
78+0
 
LW
79+0
LF
78+0
CF
78+0
RF
78+0
RW
79+0
 
LAM
78+0
CAM
78+0
RAM
78+0
 
LM
79+0
LCM
70+0
CM
70+0
RCM
70+0
RM
79+0
LWB
56+0
LDM
67+0
CDM
67+0
RDM
67+0
RWB
56+0
LB
55+0
LCB
49+0
CB
49+0
RCB
49+0
RB
55+0
 
 
GK
18+0
 
 
 • CF
 • 79
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.