Jonathan Soriano Casas

ST CF 32y.o. (1985年9月24日) 5'11" 159lbs
77
整體能力
77
潛力
€7M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 4
 • 2
 • 中等/ 低
 • 一般
 • €11.9M
 • 110376
專長
希拉爾
 • 74
 • 後備
 • 25
 • 2019年1月7日
 • 2020
進攻
 • 61 橫傳
 • 83 終結能力
 • 66 頭槌準確度
 • 79 短傳能力
 • 75 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 84 曲線
 • 83 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 78 控球
動作
 • 67 加速值
 • 53 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 73 彈跳
 • 70 體力
 • 69 力量
 • 75 遠射
心理質素
 • 58 積極性
 • 45 攔截
 • 80 走位
 • 77 視野
 • 78 十二碼
 • 77 沉著
防守
 • 25 盯人
 • 22 攔截
 • 24 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 高吊球
 • 踢出精準的自由球
真實實力
 
LS
76+1
ST
76+1
RS
76+1
 
LW
75+0
LF
77+0
CF
77+0
RF
77+0
RW
75+0
 
LAM
77+0
CAM
77+0
RAM
77+0
 
LM
74+1
LCM
72+1
CM
72+1
RCM
72+1
RM
74+1
LWB
55+1
LDM
57+1
CDM
57+1
RDM
57+1
RWB
55+1
LB
51+1
LCB
47+1
CB
47+1
RCB
47+1
RB
51+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • CAM
 • 77
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.