Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Scott Brown (ID: 134820) FIFA 20 2020年4月2日

CDM 34y.o. (1985年6月25日) 5'9" 176lbs
75
整體能力
75
潛力
€2.6M
Value
€42K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中等/ 高
 • 壯碩
 • €4.7M
專長
些路迪
 • 74
 • RCM
 • 8
 • 2007年5月29日
 • 2021
進攻
 • 53 橫傳
 • 57 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 49 凌空抽射
技能
 • 69 盤球
 • 55 曲線
 • 44 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 71 控球
動作
 • 60 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 71 反應能力
 • 73 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 77 彈跳
 • 83 體力
 • 78 力量
 • 59 遠射
心理質素
 • 88 積極性
 • 74 攔截
 • 47 走位
 • 56 視野
 • 68 十二碼
 • 86 沉著
防守
 • 76 Defensive Awareness
 • 75 攔截
 • 73 滑剷
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 出色球員
 • 領導能力
 • 有團隊精神
 • CDM
 • 75
真實實力
ST
63+2
RS
63+2
 
CF
64+0
RF
64+0
RW
64+0
CAM
65+2
RAM
65+2
 
CM
69+2
RCM
69+2
RM
65+2
CDM
74+1
RDM
74+1
RWB
71+2
CB
73+2
RCB
73+2
RB
71+2
GK
18+2
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.