Kasper Schmeichel

GK 33y.o. (1986年11月5日) 6'2" 196lbs
84
整體能力
84
潛力
€13.5M
Value
€90K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 壯碩
 • €25.7M
 • 163587
專長
李斯特城
 • 80
 • GK
 • 1
 • 2011年6月1日
 • 2023
丹麥
 • 78
 • GK
 • 1
進攻
 • 18 橫傳
 • 12 終結能力
 • 16 頭槌準確度
 • 44 短傳能力
 • 15 凌空抽射
技能
 • 12 盤球
 • 13 曲線
 • 15 自由球準確率
 • 46 長傳
 • 40 控球
動作
 • 50 加速值
 • 55 衝刺速度
 • 61 敏捷性
 • 81 反應能力
 • 47 平衡
力道
 • 62 射門力道
 • 60 彈跳
 • 34 體力
 • 64 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 35 積極性
 • 20 攔截
 • 13 走位
 • 59 視野
 • 26 十二碼
 • 67 沉著
防守
 • 14 Defensive Awareness
 • 14 攔截
 • 13 滑剷
守門能力
 • 83 守門員飛身撲救
 • 77 守門員接球能力
 • 83 守門員踢球能力
 • 80 守門員走位能力
 • 89 守門員反應能力
特性
 • 領導能力
真實實力
 
LS
34+2
ST
34+2
RS
34+2
 
LW
34+0
LF
36+0
CF
36+0
RF
36+0
RW
34+0
 
LAM
39+2
CAM
39+2
RAM
39+2
 
LM
36+2
LCM
39+2
CM
39+2
RCM
39+2
RM
36+2
LWB
31+2
LDM
36+2
CDM
36+2
RDM
36+2
RWB
31+2
LB
31+2
LCB
29+2
CB
29+2
RCB
29+2
RB
31+2
 
 
GK
82+2
 
 
 • GK
 • 84
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.