Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Andrés Guardado Hernández (ID: 171897) FIFA 20 2020年5月20日

CM CDM LM 32y.o. (1986年9月28日) 5'7" 148lbs
80
整體能力
80
潛力
€11M
Value
€30K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 4
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €23.1M
專長
貝迪斯
 • 80
 • LDM
 • 18
 • 2017年7月7日
 • 2020
墨西哥
 • 78
 • RCM
 • 18
進攻
 • 74 橫傳
 • 64 終結能力
 • 55 頭槌準確度
 • 83 短傳能力
 • 69 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 78 曲線
 • 80 自由球準確率
 • 80 長傳
 • 82 控球
動作
 • 70 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 77 反應能力
 • 87 平衡
力道
 • 73 射門力道
 • 71 彈跳
 • 80 體力
 • 60 力量
 • 75 遠射
心理質素
 • 72 積極性
 • 71 攔截
 • 69 走位
 • 82 視野
 • 70 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 74 Defensive Awareness
 • 73 攔截
 • 74 滑剷
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
真實實力
 
LS
70+3
ST
70+3
RS
70+3
 
LW
76+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
76+0
 
LAM
78+2
CAM
78+2
RAM
78+2
 
LM
77+3
LCM
79+1
CM
79+1
RCM
79+1
RM
77+3
LWB
76+3
LDM
76+3
CDM
76+3
RDM
76+3
RWB
76+3
LB
74+3
LCB
71+3
CB
71+3
RCB
71+3
RB
74+3
 
 
GK
17+3
 
 
 • CM
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.