Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Lasse Schøne (ID: 172143) FIFA 20 2020年7月8日

CM CDM 33y.o. (1986年5月27日) 5'10" 172lbs
76
整體能力
76
潛力
€4.5M
Value
€18K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €7.7M
熱拿亞
 • 75
 • CDM
 • 20
 • 2019年8月8日
 • 2021
丹麥
 • 78
 • RCM
 • 19
進攻
 • 80 橫傳
 • 67 終結能力
 • 60 頭槌準確度
 • 81 短傳能力
 • 84 凌空抽射
技能
 • 75 盤球
 • 85 曲線
 • 87 自由球準確率
 • 78 長傳
 • 82 控球
動作
 • 50 加速值
 • 43 衝刺速度
 • 66 敏捷性
 • 69 反應能力
 • 73 平衡
力道
 • 83 射門力道
 • 72 彈跳
 • 65 體力
 • 56 力量
 • 82 遠射
心理質素
 • 65 積極性
 • 76 攔截
 • 66 走位
 • 79 視野
 • 76 十二碼
 • 74 沉著
防守
 • 67 Defensive Awareness
 • 54 攔截
 • 48 滑剷
守門能力
 • 16 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 有團隊精神
真實實力
 
LS
69+2
ST
69+2
RS
69+2
 
LW
72+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
72+0
 
LAM
74+2
CAM
74+2
RAM
74+2
 
LM
72+2
LCM
75+1
CM
75+1
RCM
75+1
RM
72+2
LWB
67+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
67+2
LB
64+2
LCB
63+2
CB
63+2
RCB
63+2
RB
64+2
 
 
GK
20+2
 
 
 • CM
 • 76
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.