Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Kevin Mirallas (ID: 172175) FIFA 20 2020年9月17日

LM CAM 31y.o. (1987年10月5日) 6'0" 159lbs
74
整體能力
74
潛力
€4.9M
Value
€12K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €7.4M
專長
安特衛普
 • 73
 • 後備
 • 87
 • 2019年8月30日
 • 2020
進攻
 • 73 橫傳
 • 66 終結能力
 • 60 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 70 凌空抽射
技能
 • 78 盤球
 • 72 曲線
 • 70 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 77 控球
動作
 • 78 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 80 敏捷性
 • 68 反應能力
 • 74 平衡
力道
 • 74 射門力道
 • 68 彈跳
 • 64 體力
 • 59 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 58 積極性
 • 35 攔截
 • 73 走位
 • 70 視野
 • 75 十二碼
 • 73 沉著
防守
 • 31 Defensive Awareness
 • 52 攔截
 • 51 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 長射球員
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
73+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
73+0
 
LAM
73+1
CAM
73+1
RAM
73+1
 
LM
73+1
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
73+1
LWB
61+2
LDM
58+2
CDM
58+2
RDM
58+2
RWB
61+2
LB
58+2
LCB
52+2
CB
52+2
RCB
52+2
RB
58+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • LM
 • 74
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.