Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Łukasz Piszczek (ID: 173771) FIFA 15 2015年5月8日

RB 29y.o. (1985年6月3日) 6'0" 172lbs
82
整體能力
82
潛力
€12.5M
Value
€120K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 高/ 高
 • 一般
專長
多蒙特
 • 81
 • 後備
 • 26
 • 2010年7月1日
 • 2017
波蘭
 • 76
 • 後備
 • 20
進攻
 • 84 橫傳
 • 64 終結能力
 • 73 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 66 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 75 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 76 控球
動作
 • 77 加速值
 • 84 衝刺速度
 • 68 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 67 平衡
力道
 • 77 射門力道
 • 76 彈跳
 • 87 體力
 • 80 力量
 • 65 遠射
心理質素
 • 83 積極性
 • 84 攔截
 • 73 走位
 • 66 視野
 • 62 十二碼
防守
 • 78 盯人
 • 84 攔截
 • 83 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 長射球員
真實實力
 
LS
73+0
ST
73+0
RS
73+0
 
LW
76+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
76+0
 
LAM
73+0
CAM
73+0
RAM
73+0
 
LM
77+0
LCM
75+0
CM
75+0
RCM
75+0
RM
77+0
LWB
81+0
LDM
78+0
CDM
78+0
RDM
78+0
RWB
81+0
LB
82+0
LCB
80+0
CB
80+0
RCB
80+0
RB
82+0
 
 
GK
15+0
 
 
 • RB
 • 82
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.