Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Łukasz Piszczek (ID: 173771) FIFA 20 2020年5月27日

RB CB 34y.o. (1985年6月3日) 6'0" 174lbs
80
整體能力
80
潛力
€5M
Value
€71K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 2
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €8.5M
專長
多蒙特
 • 82
 • RCB
 • 26
 • 2010年7月1日
 • 2020
進攻
 • 79 橫傳
 • 64 終結能力
 • 77 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 71 盤球
 • 80 曲線
 • 47 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 74 控球
動作
 • 72 加速值
 • 72 衝刺速度
 • 66 敏捷性
 • 82 反應能力
 • 66 平衡
力道
 • 78 射門力道
 • 82 彈跳
 • 74 體力
 • 78 力量
 • 69 遠射
心理質素
 • 83 積極性
 • 81 攔截
 • 73 走位
 • 71 視野
 • 65 十二碼
 • 82 沉著
防守
 • 84 Defensive Awareness
 • 81 攔截
 • 80 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 喜歡倒地鏟搶
 • 有團隊精神
真實實力
 
LS
73+3
ST
73+3
RS
73+3
 
LW
73+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
73+0
 
LAM
73+3
CAM
73+3
RAM
73+3
 
LM
74+3
LCM
75+3
CM
75+3
RCM
75+3
RM
74+3
LWB
78+2
LDM
78+2
CDM
78+2
RDM
78+2
RWB
78+2
LB
79+1
LCB
80+0
CB
80+0
RCB
80+0
RB
79+1
 
 
GK
19+3
 
 
 • RB
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.