Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Javier Hernández Balcázar (ID: 178224) FIFA 20 2020年8月6日

ST 31y.o. (1988年6月1日) 5'9" 161lbs
78
整體能力
78
潛力
€9.5M
Value
€12K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 3
 • 中等/ 低
 • 一般
 • €14.3M
專長
洛杉磯銀河
 • 70
 • ST
 • 14
 • 2020年1月21日
 • 2022
墨西哥
 • 78
 • 後備
 • 14
進攻
 • 64 橫傳
 • 83 終結能力
 • 78 頭槌準確度
 • 65 短傳能力
 • 72 凌空抽射
技能
 • 72 盤球
 • 67 曲線
 • 52 自由球準確率
 • 56 長傳
 • 77 控球
動作
 • 75 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 75 敏捷性
 • 80 反應能力
 • 78 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 83 彈跳
 • 65 體力
 • 55 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 59 積極性
 • 26 攔截
 • 85 走位
 • 70 視野
 • 74 十二碼
 • 79 沉著
防守
 • 21 Defensive Awareness
 • 29 攔截
 • 25 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
真實實力
 
LS
76+2
ST
76+2
RS
76+2
 
LW
74+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
74+0
 
LAM
73+3
CAM
73+3
RAM
73+3
 
LM
72+3
LCM
66+3
CM
66+3
RCM
66+3
RM
72+3
LWB
53+3
LDM
50+3
CDM
50+3
RDM
50+3
RWB
53+3
LB
50+3
LCB
45+3
CB
45+3
RCB
45+3
RB
50+3
 
 
GK
20+3
 
 
 • ST
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.