J. Hernández

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Javier Hernández Balcázar (ID: 178224) FIFA 18 2017年9月21日

ST 29y.o. (1988年6月1日) 5'9" 161lbs
82
整體能力
82
潛力
€22M
Value
€130K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 3
 • 中等/ 低
 • 一般
 • €41.8M
專長
韋斯咸
 • 79
 • ST
 • 17
 • 2017年7月24日
 • 2020
墨西哥
 • 78
 • RS
 • 14
進攻
 • 62 橫傳
 • 87 終結能力
 • 82 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 79 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 67 曲線
 • 52 自由球準確率
 • 55 長傳
 • 79 控球
動作
 • 84 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 81 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 83 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 82 彈跳
 • 68 體力
 • 53 力量
 • 69 遠射
心理質素
 • 59 積極性
 • 26 攔截
 • 87 走位
 • 72 視野
 • 76 十二碼
 • 81 沉著
防守
 • 22 盯人
 • 29 攔截
 • 25 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
 • ST
 • 80
真實實力
ST
80+2
RS
80+2
 
CF
79+1
RF
79+1
RW
77+1
CAM
76+2
RAM
76+2
 
CM
68+2
RCM
68+2
RM
75+2
CDM
51+2
RDM
51+2
RWB
55+2
CB
46+2
RCB
46+2
RB
52+2
GK
20+2
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.