Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

David Luiz Moreira Marinho (ID: 179944) FIFA 20 2020年7月2日

CB 32y.o. (1987年4月22日) 6'2" 190lbs
81
综合能力
81
潜力
€11.5M
身价
€86K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 4
 • 中/ 中
 • 一般 (185+)
 • €21.9M
特殊
阿森纳
 • 80
 • LCB
 • 23
 • 2019年8月8日
 • 2021
进攻
 • 68 传中
 • 55 射术
 • 80 头球精度
 • 77 短传
 • 63 凌空
技巧
 • 68 盘带
 • 70 弧线
 • 72 任意球精度
 • 83 长传
 • 79 控球
移动
 • 63 加速
 • 64 速度
 • 66 敏捷
 • 77 反应
 • 56 平衡
力量
 • 81 射门力量
 • 78 弹跳
 • 71 体能
 • 78 强壮
 • 72 远射
心理
 • 86 侵略性
 • 81 拦截意识
 • 54 跑位
 • 71 视野
 • 75 点球
 • 75 沉着
防守
 • 78 防守意识
 • 81 抢断
 • 79 铲球
守门
 • 11 鱼跃
 • 12 手形
 • 10 开球
 • 7 站位
 • 14 反应
特性
 • 大力任意球
 • 领导能力
 • 长传制导(AI)
 • 远程重炮(AI)
真实能力
 
LS
69+3
ST
69+3
RS
69+3
 
LW
68+0
LF
69+0
CF
69+0
RF
69+0
RW
68+0
 
LAM
70+3
CAM
70+3
RAM
70+3
 
LM
70+3
LCM
75+3
CM
75+3
RCM
75+3
RM
70+3
LWB
75+3
LDM
79+2
CDM
79+2
RDM
79+2
RWB
75+3
LB
76+3
LCB
79+2
CB
79+2
RCB
79+2
RB
76+3
 
 
GK
18+3
 
 
 • CB
 • 81
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接