Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

長谷 部誠 (ID: 181098) FIFA 20 2020年8月6日

CB CDM 35y.o. (1984年1月18日) 5'11" 159lbs
78
整體能力
78
潛力
€3.1M
Value
€24K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €5.3M
專長
法蘭克福
 • 77
 • 後備
 • 20
 • 2014年7月1日
 • 2020
進攻
 • 74 橫傳
 • 45 終結能力
 • 67 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 57 凌空抽射
技能
 • 68 盤球
 • 70 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 77 長傳
 • 76 控球
動作
 • 55 加速值
 • 62 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 82 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 54 射門力道
 • 74 彈跳
 • 65 體力
 • 68 力量
 • 53 遠射
心理質素
 • 75 積極性
 • 79 攔截
 • 61 走位
 • 76 視野
 • 61 十二碼
 • 82 沉著
防守
 • 83 Defensive Awareness
 • 80 攔截
 • 77 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 領導能力
 • 長傳球員
 • 有團隊精神
真實實力
 
LS
62+2
ST
62+2
RS
62+2
 
LW
67+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
67+0
 
LAM
70+2
CAM
70+2
RAM
70+2
 
LM
69+2
LCM
74+2
CM
74+2
RCM
74+2
RM
69+2
LWB
75+2
LDM
77+1
CDM
77+1
RDM
77+1
RWB
75+2
LB
75+2
LCB
76+2
CB
76+2
RCB
76+2
RB
75+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CB
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.