Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Martín Cáceres Silva (ID: 182495) FIFA 15 2015年5月29日

CB RB 27y.o. (1987年4月7日) 6'0" 170lbs
80 +1
整體能力
82 +1
潛力
€10.5M
Value
€110K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中等/ 高
 • 一般
專長
祖雲達斯
 • 81
 • 替補
 • 4
 • 2012年1月1日
 • 2016
進攻
 • 68+4 橫傳
 • 30 終結能力
 • 78+4 頭槌準確度
 • 62+1 短傳能力
 • 37 凌空抽射
技能
 • 60 盤球
 • 68 曲線
 • 41 自由球準確率
 • 62+1 長傳
 • 69+4 控球
動作
 • 81 加速值
 • 83 衝刺速度
 • 83 敏捷性
 • 76 反應能力
 • 79 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 93 彈跳
 • 78 體力
 • 75 力量
 • 60 遠射
心理質素
 • 79 積極性
 • 83 攔截
 • 44 走位
 • 46 視野
 • 50 十二碼
防守
 • 84 盯人
 • 84 攔截
 • 84 滑剷
守門能力
 • 2 守門員飛身撲救
 • 3 守門員接球能力
 • 4 守門員踢球能力
 • 2 守門員走位能力
 • 4 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 容易受傷
 • 喜歡倒地鏟搶
 • 擅長斜角橫傳球員
真實實力
 
LS
59+0
ST
59+0
RS
59+0
 
LW
64+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
64+0
 
LAM
59+0
CAM
59+0
RAM
59+0
 
LM
65+0
LCM
64+0
CM
64+0
RCM
64+0
RM
65+0
LWB
76+0
LDM
72+0
CDM
72+0
RDM
72+0
RWB
76+0
LB
79+0
LCB
80+0
CB
80+0
RCB
80+0
RB
79+0
 
 
GK
7+0
 
 
 • CB
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.