Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Martín Cáceres Silva (ID: 182495) FIFA 20 2020年6月3日

CB RB 32y.o. (1987年4月7日) 5'11" 172lbs
77
综合能力
77
潜力
€5.5M
身价
€45K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中/ 高
 • 消瘦 (170-185)
 • €9.4M
特殊
佛罗伦萨
 • 76
 • LCB
 • 22
 • 2019年8月30日
 • 2020
进攻
 • 66 传中
 • 37 射术
 • 75 头球精度
 • 66 短传
 • 65 凌空
技巧
 • 66 盘带
 • 68 弧线
 • 41 任意球精度
 • 64 长传
 • 68 控球
移动
 • 72 加速
 • 75 速度
 • 78 敏捷
 • 70 反应
 • 76 平衡
力量
 • 70 射门力量
 • 91 弹跳
 • 63 体能
 • 74 强壮
 • 59 远射
心理
 • 78 侵略性
 • 80 拦截意识
 • 50 跑位
 • 58 视野
 • 50 点球
 • 78 沉着
防守
 • 78 防守意识
 • 78 抢断
 • 78 铲球
守门
 • 2 鱼跃
 • 3 手形
 • 4 开球
 • 2 站位
 • 4 反应
特性
 • 大力界外球
 • 玻璃人
 • 倒地铲球(AI)
 • 擅长 45 度斜传
 • 强力头球
真实能力
 
LS
61+2
ST
61+2
RS
61+2
 
LW
63+0
LF
62+0
CF
62+0
RF
62+0
RW
63+0
 
LAM
62+2
CAM
62+2
RAM
62+2
 
LM
64+2
LCM
65+2
CM
65+2
RCM
65+2
RM
64+2
LWB
72+2
LDM
72+2
CDM
72+2
RDM
72+2
RWB
72+2
LB
73+2
LCB
76+1
CB
76+1
RCB
76+1
RB
73+2
 
 
GK
10+2
 
 
 • CB
 • 77
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接