N. Müller

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Nicolai Müller (ID: 183871) FIFA 18 2018年3月1日

RM LM 29y.o. (1987年9月25日) 5'8" 146lbs
78
整體能力
78
潛力
€10M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €17M
專長
漢堡
 • 75
 • 替補
 • 27
 • 2014年8月6日
 • 2018
進攻
 • 75 橫傳
 • 75 終結能力
 • 56 頭槌準確度
 • 71 短傳能力
 • 80 凌空抽射
技能
 • 85 盤球
 • 65 曲線
 • 61 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 75 控球
動作
 • 86 加速值
 • 87 衝刺速度
 • 86 敏捷性
 • 72 反應能力
 • 84 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 78 彈跳
 • 76 體力
 • 57 力量
 • 63 遠射
心理質素
 • 71 積極性
 • 48 攔截
 • 75 走位
 • 69 視野
 • 73 十二碼
 • 77 沉著
防守
 • 38 盯人
 • 49 攔截
 • 37 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
73+1
ST
73+1
RS
73+1
 
LW
77+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
77+0
 
LAM
75+1
CAM
75+1
RAM
75+1
 
LM
77+1
LCM
70+1
CM
70+1
RCM
70+1
RM
77+1
LWB
64+1
LDM
60+1
CDM
60+1
RDM
60+1
RWB
64+1
LB
61+1
LCB
54+1
CB
54+1
RCB
54+1
RB
61+1
 
 
GK
17+1
 
 
 • RM
 • 77
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.