Ivan Radovanović

CDM CM 31y.o. (1988年8月29日) 6'2" 176lbs
74
整體能力
74
潛力
€3M
Value
€14K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 2
 • 低/ 高
 • 精實
 • €5.4M
 • 186589
專長
熱拿亞
 • 74
 • 後備
 • 21
 • 2019年1月31日
 • 2021
進攻
 • 62 橫傳
 • 40 終結能力
 • 72 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 56 凌空抽射
技能
 • 65 盤球
 • 65 曲線
 • 58 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 71 控球
動作
 • 47 加速值
 • 57 衝刺速度
 • 56 敏捷性
 • 71 反應能力
 • 57 平衡
力道
 • 83 射門力道
 • 71 彈跳
 • 64 體力
 • 79 力量
 • 77 遠射
心理質素
 • 79 積極性
 • 79 攔截
 • 61 走位
 • 73 視野
 • 58 十二碼
 • 73 沉著
防守
 • 68 Defensive Awareness
 • 75 攔截
 • 68 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 5 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 長射球員
真實實力
 
LS
64+2
ST
64+2
RS
64+2
 
LW
63+0
LF
65+0
CF
65+0
RF
65+0
RW
63+0
 
LAM
66+2
CAM
66+2
RAM
66+2
 
LM
64+2
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
64+2
LWB
68+2
LDM
73+1
CDM
73+1
RDM
73+1
RWB
68+2
LB
68+2
LCB
73+1
CB
73+1
RCB
73+1
RB
68+2
 
 
GK
13+2
 
 
 • CDM
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.