Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Roman Bürki (ID: 189117) FIFA 14 2013年11月22日

GK 22y.o. (1990年11月14日) 6'2" 183lbs
73
整體能力
82
潛力
€1.2M
Value
€25K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
草蜢
 • 67
 • GK
 • 1
 • 2013年7月1日
 • 2016
進攻
 • 25 橫傳
 • 25 終結能力
 • 25 頭槌準確度
 • 37 短傳能力
 • 25 凌空抽射
技能
 • 25 盤球
 • 25 曲線
 • 25 自由球準確率
 • 31 長傳
 • 27 控球
動作
 • 46 加速值
 • 60 衝刺速度
 • 66 敏捷性
 • 64 反應能力
 • 63 平衡
力道
 • 39 射門力道
 • 67 彈跳
 • 26 體力
 • 66 力量
 • 25 遠射
心理質素
 • 42 積極性
 • 25 攔截
 • 25 走位
 • 20 視野
 • 26 十二碼
防守
 • 25 盯人
 • 25 攔截
 • 25 滑剷
守門能力
 • 80 守門員飛身撲救
 • 65 守門員接球能力
 • 66 守門員踢球能力
 • 66 守門員走位能力
 • 82 守門員反應能力
真實實力
 
LS
34+0
ST
34+0
RS
34+0
 
LW
34+0
LF
33+0
CF
33+0
RF
33+0
RW
34+0
 
LAM
33+0
CAM
33+0
RAM
33+0
 
LM
34+0
LCM
30+0
CM
30+0
RCM
30+0
RM
34+0
LWB
32+0
LDM
34+0
CDM
34+0
RDM
34+0
RWB
32+0
LB
32+0
LCB
35+0
CB
35+0
RCB
35+0
RB
32+0
 
 
GK
73+0
 
 
 • GK
 • 73
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.