Philippe Coutinho Correia (ID: 189242) FIFA 13 2013年7月12日

CAM LM 20y.o. (1992年6月12日) 5'7" 159lbs
78
整體能力
88
潛力
€14M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
利物浦
 • 79
 • LM
 • 10
 • 2013年1月1日
 • 2017
進攻
 • 74 橫傳
 • 60 終結能力
 • 47 頭槌準確度
 • 80 短傳能力
 • 75 凌空抽射
技能
 • 88 盤球
 • 84 曲線
 • 72 自由球準確率
 • 68 長傳
 • 86 控球
動作
 • 89 加速值
 • 79 衝刺速度
 • 91 敏捷性
 • 68 反應能力
 • 91 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 59 彈跳
 • 63 體力
 • 49 力量
 • 65 遠射
心理質素
 • 35 積極性
 • 30 攔截
 • 74 走位
 • 82 視野
 • 64 十二碼
防守
 • 24 盯人
 • 38 攔截
 • 35 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 敏銳的觸覺
真實實力
 
LS
68+0
ST
68+0
RS
68+0
 
LW
80+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
80+0
 
LAM
78+0
CAM
78+0
RAM
78+0
 
LM
79+0
LCM
70+0
CM
70+0
RCM
70+0
RM
79+0
LWB
59+0
LDM
57+0
CDM
57+0
RDM
57+0
RWB
59+0
LB
51+0
LCB
43+0
CB
43+0
RCB
43+0
RB
51+0
 
 
GK
13+0
 
 
 • RW
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.