Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jack Wilshere (ID: 189461) FIFA 20 2020年8月12日

CM CAM CDM 27y.o. (1992年1月1日) 172cm 68kg
77
整體能力
77
潛力
€9M
Value
€71K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 3
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €17.1M
專長
韋斯咸
 • 78
 • 後備
 • 19
 • 2018年7月9日
 • 2021
進攻
 • 73 橫傳
 • 61 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 83 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 77 曲線
 • 71 自由球準確率
 • 80 長傳
 • 82 控球
動作
 • 68 加速值
 • 60 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 75 反應能力
 • 83 平衡
力道
 • 74 射門力道
 • 66 彈跳
 • 54 體力
 • 56 力量
 • 70 遠射
心理質素
 • 81 積極性
 • 62 攔截
 • 76 走位
 • 81 視野
 • 65 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 62 Defensive Awareness
 • 64 攔截
 • 65 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 中場指揮
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
70+3
ST
70+3
RS
70+3
 
LW
75+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
75+0
 
LAM
77+0
CAM
77+0
RAM
77+0
 
LM
75+2
LCM
76+1
CM
76+1
RCM
76+1
RM
75+2
LWB
69+3
LDM
71+3
CDM
71+3
RDM
71+3
RWB
69+3
LB
67+3
LCB
66+3
CB
66+3
RCB
66+3
RB
67+3
 
 
GK
18+3
 
 
 • CM
 • 77
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.