Vicente Guaita Panadero

GK 33y.o. (1987年1月10日) 6'3" 176lbs
80
整體能力
80
潛力
€7M
Value
€48K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €13.3M
 • 189690
專長
水晶宮
 • 77
 • GK
 • 31
 • 2018年7月1日
 • 2021
進攻
 • 35 橫傳
 • 11 終結能力
 • 20 頭槌準確度
 • 39 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 16 盤球
 • 32 曲線
 • 20 自由球準確率
 • 33 長傳
 • 24 控球
動作
 • 51 加速值
 • 52 衝刺速度
 • 63 敏捷性
 • 74 反應能力
 • 48 平衡
力道
 • 58 射門力道
 • 68 彈跳
 • 41 體力
 • 62 力量
 • 15 遠射
心理質素
 • 24 積極性
 • 27 攔截
 • 13 走位
 • 52 視野
 • 29 十二碼
 • 62 沉著
防守
 • 23 Defensive Awareness
 • 15 攔截
 • 17 滑剷
守門能力
 • 81 守門員飛身撲救
 • 79 守門員接球能力
 • 77 守門員踢球能力
 • 77 守門員走位能力
 • 82 守門員反應能力
特性
 • 守門員擲遠球
 • 衝出禁區
真實實力
 
LS
31+2
ST
31+2
RS
31+2
 
LW
32+0
LF
32+0
CF
32+0
RF
32+0
RW
32+0
 
LAM
34+2
CAM
34+2
RAM
34+2
 
LM
34+2
LCM
34+2
CM
34+2
RCM
34+2
RM
34+2
LWB
34+2
LDM
33+2
CDM
33+2
RDM
33+2
RWB
34+2
LB
33+2
LCB
31+2
CB
31+2
RCB
31+2
RB
33+2
 
 
GK
79+1
 
 
 • GK
 • 80
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.