Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Michail Antonio (ID: 190717) FIFA 20 2020年8月12日

RM ST LM 29y.o. (1990年3月28日) 5'10" 181lbs
78
整體能力
78
潛力
€10M
Value
€79K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 4
 • 2
 • 高/ 高
 • 壯碩
 • €19M
專長
韋斯咸
 • 78
 • LM
 • 30
 • 2015年9月1日
 • 2021
進攻
 • 75 橫傳
 • 73 終結能力
 • 84 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 79 盤球
 • 66 曲線
 • 60 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 76 控球
動作
 • 82 加速值
 • 87 衝刺速度
 • 83 敏捷性
 • 76 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 91 彈跳
 • 77 體力
 • 85 力量
 • 70 遠射
心理質素
 • 82 積極性
 • 45 攔截
 • 76 走位
 • 74 視野
 • 73 十二碼
 • 70 沉著
防守
 • 54 Defensive Awareness
 • 56 攔截
 • 53 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 敏銳的觸覺
 • 高速盤球員
 • 強力頭槌
 • 強力界外球
真實實力
 
LS
77+1
ST
77+1
RS
77+1
 
LW
77+0
LF
77+0
CF
77+0
RF
77+0
RW
77+0
 
LAM
76+2
CAM
76+2
RAM
76+2
 
LM
77+1
LCM
72+2
CM
72+2
RCM
72+2
RM
77+1
LWB
68+2
LDM
66+2
CDM
66+2
RDM
66+2
RWB
68+2
LB
66+2
LCB
66+2
CB
66+2
RCB
66+2
RB
66+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • RM
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.