Neymar da Silva Santos Júnior (ID: 190871) FIFA 13 2013年2月15日

CF LW ST 20y.o. (1992年2月5日) 5'9" 143lbs
84 -1
整體能力
91
潛力
€36.5M
Value
€120K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 5
 • 3
 • 高/ 中等
 • 精實
山度士
 • 74
 • LS
 • 11
 • 2009年1月1日
 • 2014
巴西
 • 82
 • LW
 • 11
進攻
 • 70 橫傳
 • 84 終結能力
 • 65 頭槌準確度
 • 78+2 短傳能力
 • 80 凌空抽射
技能
 • 91+1 盤球
 • 76 曲線
 • 78+2 自由球準確率
 • 75+1 長傳
 • 92 控球
動作
 • 92 加速值
 • 90 衝刺速度
 • 95 敏捷性
 • 84 反應能力
 • 84 平衡
力道
 • 77-1 射門力道
 • 61 彈跳
 • 86 體力
 • 46 力量
 • 75-1 遠射
心理質素
 • 56 積極性
 • 36 攔截
 • 88 走位
 • 74-7 視野
 • 81+4 十二碼
防守
 • 21 盯人
 • 32 攔截
 • 33 滑剷
守門能力
 • 9 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 被侵犯易倒地(假摔)
 • 不輕易受傷
 • 敏銳的觸覺
真實實力
 
LS
82+1
ST
82+1
RS
82+1
 
LW
84+1
LF
83+1
CF
83+1
RF
83+1
RW
84+1
 
LAM
84+1
CAM
84+1
RAM
84+1
 
LM
83+1
LCM
75+1
CM
75+1
RCM
75+1
RM
83+1
LWB
63+1
LDM
61+1
CDM
61+1
RDM
61+1
RWB
63+1
LB
56+1
LCB
47+1
CB
47+1
RCB
47+1
RB
56+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • CAM
 • 84
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.