Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Anga Dedryck Boyata (ID: 197837) FIFA 19 2019年7月18日

CB 27y.o. (1990年11月28日) 6'2" 190lbs
75
整體能力
77
潛力
€6.5M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €12.2M
專長
些路迪
 • 74
 • 後備
 • 20
 • 2015年6月2日
 • 2019
比利時
 • 84
 • 後備
 • 20
進攻
 • 46 橫傳
 • 20 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 66 短傳能力
 • 36 凌空抽射
技能
 • 57 盤球
 • 34 曲線
 • 13 自由球準確率
 • 56 長傳
 • 61 控球
動作
 • 66 加速值
 • 72 衝刺速度
 • 62 敏捷性
 • 55 反應能力
 • 59 平衡
力道
 • 56 射門力道
 • 85 彈跳
 • 77 體力
 • 90 力量
 • 25 遠射
心理質素
 • 77 積極性
 • 73 攔截
 • 47 走位
 • 32 視野
 • 13 十二碼
 • 55 沉著
防守
 • 68 盯人
 • 75 攔截
 • 73 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 喜歡倒地鏟搶
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
53+1
ST
53+1
RS
53+1
 
LW
52+0
LF
51+0
CF
51+0
RF
51+0
RW
52+0
 
LAM
51+1
CAM
51+1
RAM
51+1
 
LM
55+1
LCM
56+1
CM
56+1
RCM
56+1
RM
55+1
LWB
66+1
LDM
67+1
CDM
67+1
RDM
67+1
RWB
66+1
LB
68+1
LCB
74+1
CB
74+1
RCB
74+1
RB
68+1
 
 
GK
15+1
 
 
 • CB
 • 74
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.