James David Rodríguez Rubio (ID: 198710) FIFA 12 2011年8月30日

LW CAM RW CF 19y.o. (1991年7月12日) 5'11" 174lbs
79 +2
整體能力
86
潛力
€13.5M
Value
€80K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 4
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
專長
波圖
 • 80
 • 後備
 • 19
 • 2010年1月1日
 • 2016
進攻
 • 82+6 橫傳
 • 70 終結能力
 • 64 頭槌準確度
 • 77 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 82 盤球
 • 82+15 曲線
 • 82+17 自由球準確率
 • 68 長傳
 • 82 控球
動作
 • 75-4 加速值
 • 76-5 衝刺速度
 • 80+3 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 65-7 平衡
力道
 • 77-3 射門力道
 • 64+1 彈跳
 • 69-2 體力
 • 67+5 力量
 • 76-3 遠射
心理質素
 • 42 積極性
 • 41 攔截
 • 75 走位
 • 81 視野
 • 78 十二碼
防守
 • 36 盯人
 • 32 攔截
 • 34 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 5 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 中場指揮
真實實力
 
LS
74+0
ST
74+0
RS
74+0
 
LW
79+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
79+0
 
LAM
78+0
CAM
78+0
RAM
78+0
 
LM
78+0
LCM
71+0
CM
71+0
RCM
71+0
RM
78+0
LWB
61+0
LDM
61+0
CDM
61+0
RDM
61+0
RWB
61+0
LB
55+0
LCB
49+0
CB
49+0
RCB
49+0
RB
55+0
 
 
GK
16+0
 
 
 • LW
 • 79
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.