Pablo Sarabia García

RW CAM 28y.o. (1992年5月11日) 5'9" 154lbs
81
整體能力
81
潛力
€26M
Value
€100K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €48.1M
 • 198950
專長
巴黎聖日耳門
 • 83
 • 後備
 • 19
 • 2019年7月2日
 • 2024
進攻
 • 83 橫傳
 • 77 終結能力
 • 61 頭槌準確度
 • 83 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 84 盤球
 • 84 曲線
 • 74 自由球準確率
 • 78 長傳
 • 84 控球
動作
 • 74 加速值
 • 73 衝刺速度
 • 78 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 80 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 31 彈跳
 • 71 體力
 • 57 力量
 • 77 遠射
心理質素
 • 46 積極性
 • 58 攔截
 • 80 走位
 • 84 視野
 • 69 十二碼
 • 74 沉著
防守
 • 60 Defensive Awareness
 • 54 攔截
 • 49 滑剷
守門能力
 • 16 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 出色球員
 • 外腳背射門
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
76+2
ST
76+2
RS
76+2
 
LW
81+0
LF
80+0
CF
80+0
RF
80+0
RW
81+0
 
LAM
81+0
CAM
81+0
RAM
81+0
 
LM
80+1
LCM
78+2
CM
78+2
RCM
78+2
RM
80+1
LWB
70+2
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
70+2
LB
67+2
LCB
59+2
CB
59+2
RCB
59+2
RB
67+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • RW
 • 81
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.