Alexandre Letellier

GK 29y.o. (1990年12月11日) 6'4" 205lbs
68
整體能力
69
潛力
€925K
Value
€19K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €1.8M
 • 199574
專長
巴黎聖日耳門
 • 83
 • 替補
 • 30
 • 2020年9月27日
 • 2021
進攻
 • 12 橫傳
 • 10 終結能力
 • 11 頭槌準確度
 • 26 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 10 盤球
 • 18 曲線
 • 13 自由球準確率
 • 21 長傳
 • 16 控球
動作
 • 39 加速值
 • 37 衝刺速度
 • 32 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 17 平衡
力道
 • 46 射門力道
 • 57 彈跳
 • 34 體力
 • 72 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 24 積極性
 • 23 攔截
 • 14 走位
 • 12 視野
 • 20 十二碼
 • 64 沉著
防守
 • 12 Defensive Awareness
 • 11 攔截
 • 11 滑剷
守門能力
 • 67 守門員飛身撲救
 • 67 守門員接球能力
 • 61 守門員踢球能力
 • 66 守門員走位能力
 • 71 守門員反應能力
特性
 • 準備接住橫傳
真實實力
 
LS
26+2
ST
26+2
RS
26+2
 
LW
21+0
LF
23+0
CF
23+0
RF
23+0
RW
21+0
 
LAM
21+2
CAM
21+2
RAM
21+2
 
LM
22+2
LCM
22+2
CM
22+2
RCM
22+2
RM
22+2
LWB
24+2
LDM
25+2
CDM
25+2
RDM
25+2
RWB
24+2
LB
23+2
LCB
25+2
CB
25+2
RCB
25+2
RB
23+2
 
 
GK
67+2
 
 
 • GK
 • 68
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.