Riccardo Saponara

CAM CF 28y.o. (1991年12月21日) 6'0" 161lbs
74
整體能力
74
潛力
€4.2M
Value
€42K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 高/ 中等
 • 一般
 • 201046
專長
史柏斯亞
 • 70
 • 後備
 • 23
 • 費倫天拿
 • 2021年6月30日
進攻
 • 74 橫傳
 • 64 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 81 盤球
 • 80 曲線
 • 70 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 83 控球
動作
 • 61 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 66 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 59 彈跳
 • 58 體力
 • 60 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 52 積極性
 • 30 攔截
 • 74 走位
 • 75 視野
 • 68 十二碼
 • 73 沉著
防守
 • 54 Defensive Awareness
 • 34 攔截
 • 30 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 3 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 5 守門員走位能力
 • 3 守門員反應能力
特性
 • 中場指揮
 • 外腳背射門
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
69+2
ST
69+2
RS
69+2
 
LW
74+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
74+0
 
LAM
74+0
CAM
74+0
RAM
74+0
 
LM
73+1
LCM
70+2
CM
70+2
RCM
70+2
RM
73+1
LWB
58+2
LDM
57+2
CDM
57+2
RDM
57+2
RWB
58+2
LB
54+2
LCB
49+2
CB
49+2
RCB
49+2
RB
54+2
 
 
GK
11+2
 
 
 • CAM
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.