Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Riccardo Saponara (ID: 201046) FIFA 20 2020年9月23日

CAM CM 27y.o. (1991年12月21日) 6'0" 161lbs
76
整體能力
76
潛力
€8M
Value
€19K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 高/ 中等
 • 一般
專長
萊切
 • 72
 • 後備
 • 18
 • 費倫天拿
 • 2020年6月30日
進攻
 • 74 橫傳
 • 64 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 82 盤球
 • 80 曲線
 • 70 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 84 控球
動作
 • 64 加速值
 • 71 衝刺速度
 • 71 敏捷性
 • 66 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 60 彈跳
 • 61 體力
 • 61 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 52 積極性
 • 30 攔截
 • 74 走位
 • 75 視野
 • 68 十二碼
 • 73 沉著
防守
 • 54 Defensive Awareness
 • 34 攔截
 • 30 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 3 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 5 守門員走位能力
 • 3 守門員反應能力
特性
 • 中場指揮
 • 外腳背射門
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
74+0
LF
74+0
CF
74+0
RF
74+0
RW
74+0
 
LAM
75+1
CAM
75+1
RAM
75+1
 
LM
74+2
LCM
70+2
CM
70+2
RCM
70+2
RM
74+2
LWB
58+2
LDM
57+2
CDM
57+2
RDM
57+2
RWB
58+2
LB
55+2
LCB
50+2
CB
50+2
RCB
50+2
RB
55+2
 
 
GK
11+2
 
 
 • CAM
 • 76
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.