Mauro Emanuel Icardi Rivero

ST 27y.o. (1993年2月19日) 5'11" 165lbs
85
整體能力
86
潛力
€63M
Value
€135K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 3
 • 中等/ 中等
 • Unique
 • €121.3M
 • 201399
專長
巴黎聖日耳門
 • 84
 • 後備
 • 9
 • 2020年6月8日
 • 2024
進攻
 • 47 橫傳
 • 90 終結能力
 • 88 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 85 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 76 曲線
 • 48 自由球準確率
 • 54 長傳
 • 82 控球
動作
 • 74 加速值
 • 73 衝刺速度
 • 73 敏捷性
 • 86 反應能力
 • 75 平衡
力道
 • 85 射門力道
 • 93 彈跳
 • 66 體力
 • 72 力量
 • 71 遠射
心理質素
 • 56 積極性
 • 22 攔截
 • 92 走位
 • 72 視野
 • 82 十二碼
 • 83 沉著
防守
 • 45 Defensive Awareness
 • 24 攔截
 • 20 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 出色球員
 • 強力頭槌
 • 外腳背射門
真實實力
 
LS
84+2
ST
84+2
RS
84+2
 
LW
77+0
LF
81+0
CF
81+0
RF
81+0
RW
77+0
 
LAM
78+3
CAM
78+3
RAM
78+3
 
LM
75+3
LCM
69+3
CM
69+3
RCM
69+3
RM
75+3
LWB
54+3
LDM
54+3
CDM
54+3
RDM
54+3
RWB
54+3
LB
51+3
LCB
51+3
CB
51+3
RCB
51+3
RB
51+3
 
 
GK
18+3
 
 
 • ST
 • 85
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.