Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Memphis Depay (ID: 202556) FIFA 19 2019年7月18日

CF LW CAM 24y.o. (1994年2月13日) 5'9" 172lbs
84
整體能力
88
潛力
€41M
Value
€90K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 5
 • 3
 • 高/ 低
 • 壯碩
 • €81M
里昂
 • 79
 • ST
 • 11
 • 2017年1月20日
 • 2021
荷蘭
 • 82
 • ST
 • 10
進攻
 • 82 橫傳
 • 78 終結能力
 • 65 頭槌準確度
 • 80 短傳能力
 • 74 凌空抽射
技能
 • 84 盤球
 • 85 曲線
 • 88 自由球準確率
 • 74 長傳
 • 85 控球
動作
 • 87 加速值
 • 87 衝刺速度
 • 82 敏捷性
 • 79 反應能力
 • 79 平衡
力道
 • 87 射門力道
 • 74 彈跳
 • 79 體力
 • 80 力量
 • 81 遠射
心理質素
 • 75 積極性
 • 28 攔截
 • 83 走位
 • 85 視野
 • 71 十二碼
 • 78 沉著
防守
 • 29 盯人
 • 31 攔截
 • 20 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 長射球員
 • 中場指揮
 • 善於盤帶
 • 背貼護球
 • CAM
 • 83
真實實力
ST
80+3
RS
80+3
 
CF
83+1
RF
83+1
RW
83+1
CAM
82+3
RAM
82+3
 
CM
76+3
RCM
76+3
RM
82+3
CDM
59+3
RDM
59+3
RWB
61+3
CB
50+3
RCB
50+3
RB
57+3
GK
18+3
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.