Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre

RW CF 24y.o. (1993年11月19日) 5'9" 154lbs
83
整體能力
85
潛力
€32M
Value
€110K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 4
 • 3
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €56.8M
專長
AC米蘭
 • 80
 • RW
 • 8
 • 2015年1月17日
 • 2022
進攻
 • 84 橫傳
 • 70 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 86 短傳能力
 • 72 凌空抽射
技能
 • 88 盤球
 • 87 曲線
 • 80 自由球準確率
 • 75 長傳
 • 89 控球
動作
 • 83 加速值
 • 77 衝刺速度
 • 86 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 84 平衡
力道
 • 78 射門力道
 • 50 彈跳
 • 77 體力
 • 56 力量
 • 87 遠射
心理質素
 • 23 積極性
 • 20 攔截
 • 76 走位
 • 84 視野
 • 72 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 50 盯人
 • 23 攔截
 • 18 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 長射球員
 • 善於盤帶
 • 定點球專家
 • 踢出精準的自由球
真實實力
 
LS
75+2
ST
75+2
RS
75+2
 
LW
83+0
LF
81+0
CF
81+0
RF
81+0
RW
83+0
 
LAM
83+2
CAM
83+2
RAM
83+2
 
LM
82+2
LCM
76+2
CM
76+2
RCM
76+2
RM
82+2
LWB
61+2
LDM
56+2
CDM
56+2
RDM
56+2
RWB
61+2
LB
55+2
LCB
42+2
CB
42+2
RCB
42+2
RB
55+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CAM
 • 83
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.