Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre

CAM CF 17y.o. (1993年11月19日) 5'9" 152lbs
57
整體能力
77
潛力
€1.2M
Value
€4K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 202651
專長
利物浦
 • 81
 • 替補
 • 30
 • 2010年1月1日
 • 2013
進攻
 • 30 橫傳
 • 66 終結能力
 • 53 頭槌準確度
 • 58 短傳能力
 • 53 凌空抽射
技能
 • 62 盤球
 • 48 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 49 長傳
 • 60 控球
動作
 • 76 加速值
 • 74 衝刺速度
 • 71 敏捷性
 • 63 反應能力
 • 78 平衡
力道
 • 64 射門力道
 • 41 彈跳
 • 40 體力
 • 43 力量
 • 55 遠射
心理質素
 • 30 積極性
 • 19 攔截
 • 37 走位
 • 49 視野
 • 54 十二碼
防守
 • 18 盯人
 • 26 攔截
 • 22 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
特性
 • 幾乎不用弱勢腳
真實實力
 
LS
59+0
ST
59+0
RS
59+0
 
LW
55+0
LF
59+0
CF
59+0
RF
59+0
RW
55+0
 
LAM
57+0
CAM
57+0
RAM
57+0
 
LM
54+0
LCM
49+0
CM
49+0
RCM
49+0
RM
54+0
LWB
41+0
LDM
41+0
CDM
41+0
RDM
41+0
RWB
41+0
LB
37+0
LCB
34+0
CB
34+0
RCB
34+0
RB
37+0
 
 
GK
14+0
 
 
 • CAM
 • 59
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.