Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre

RW CAM 26y.o. (1993年11月19日) 5'9" 154lbs
81
整體能力
81
潛力
€28M
Value
€39K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 4
 • 3
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €58.8M
 • 202651
專長
西維爾
 • 80
 • 後備
 • 7
 • 2020年7月21日
 • 2025
進攻
 • 84 橫傳
 • 71 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 84 短傳能力
 • 72 凌空抽射
技能
 • 87 盤球
 • 87 曲線
 • 81 自由球準確率
 • 75 長傳
 • 88 控球
動作
 • 79 加速值
 • 76 衝刺速度
 • 80 敏捷性
 • 77 反應能力
 • 83 平衡
力道
 • 78 射門力道
 • 51 彈跳
 • 75 體力
 • 55 力量
 • 87 遠射
心理質素
 • 38 積極性
 • 20 攔截
 • 75 走位
 • 82 視野
 • 72 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 50 Defensive Awareness
 • 23 攔截
 • 18 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 擅長斜角橫傳球員
 • 精準射門
 • 長射球員
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
74+3
ST
74+3
RS
74+3
 
LW
81+0
LF
80+0
CF
80+0
RF
80+0
RW
81+0
 
LAM
82+-1
CAM
82+-1
RAM
82+-1
 
LM
81+0
LCM
75+3
CM
75+3
RCM
75+3
RM
81+0
LWB
60+3
LDM
56+3
CDM
56+3
RDM
56+3
RWB
60+3
LB
54+3
LCB
43+3
CB
43+3
RCB
43+3
RB
54+3
 
 
GK
19+3
 
 
 • CAM
 • 82
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.