Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Rhu-endly Martina (ID: 204519) FIFA 20 2019年12月14日

RB 29y.o. (1989年9月25日) 6'1" 170lbs
70
综合能力
70
潜力
€1.5M
身价
€30K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (185+)
 • €2.8M
特殊
埃弗顿
 • 79
 • 替补
 • 30
 • 2017年7月17日
 • 2020
进攻
 • 74 传中
 • 45 射术
 • 64 头球精度
 • 68 短传
 • 44 凌空
技巧
 • 62 盘带
 • 65 弧线
 • 45 任意球精度
 • 60 长传
 • 66 控球
移动
 • 61 加速
 • 64 速度
 • 67 敏捷
 • 69 反应
 • 59 平衡
力量
 • 61 射门力量
 • 87 弹跳
 • 74 体能
 • 71 强壮
 • 60 远射
心理
 • 71 侵略性
 • 69 拦截意识
 • 58 跑位
 • 59 视野
 • 51 点球
 • 65 沉着
防守
 • 68-2 防守意识
 • 69-2 抢断
 • 69-2 铲球
守门
 • 13 鱼跃
 • 14 手形
 • 14 开球
 • 14 站位
 • 12 反应
特性
 • 大力界外球
 • 擅长 45 度斜传
真实能力
 
LS
60+2
ST
60+2
RS
60+2
 
LW
63+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
63+0
 
LAM
62+2
CAM
62+2
RAM
62+2
 
LM
64+2
LCM
64+2
CM
64+2
RCM
64+2
RM
64+2
LWB
69+1
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
69+1
LB
69+1
LCB
69+1
CB
69+1
RCB
69+1
RB
69+1
 
 
GK
19+2
 
 
 • RB
 • 69
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接