Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Calum Chambers (ID: 205989) FIFA 20 2020年2月13日

CB RB CDM 24y.o. (1995年1月20日) 6'0" 161lbs
76
综合能力
81
潜力
€9.5M
身价
€52K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 高
 • 普通 (170-185)
 • €18.8M
特殊
阿森纳
 • 80
 • 替补
 • 21
 • 2014年7月28日
 • 2022
进攻
 • 69 传中
 • 54 射术
 • 73 头球精度
 • 76 短传
 • 47 凌空
技巧
 • 66 盘带
 • 60 弧线
 • 49 任意球精度
 • 70 长传
 • 76 控球
移动
 • 66 加速
 • 71 速度
 • 60 敏捷
 • 74 反应
 • 66 平衡
力量
 • 60 射门力量
 • 71 弹跳
 • 76 体能
 • 77 强壮
 • 58 远射
心理
 • 77 侵略性
 • 75 拦截意识
 • 54 跑位
 • 63 视野
 • 54 点球
 • 64 沉着
防守
 • 73 防守意识
 • 78 抢断
 • 74 铲球
守门
 • 11 鱼跃
 • 14 手形
 • 12 开球
 • 7 站位
 • 12 反应
 • CB
 • 75
真实能力
ST
65+2
RS
65+2
 
CF
66+0
RF
66+0
RW
66+0
CAM
67+2
RAM
67+2
 
CM
70+2
RCM
70+2
RM
68+2
CDM
75+2
RDM
75+2
RWB
74+2
CB
75+2
RCB
75+2
RB
74+2
GK
18+2
 
 
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接