Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Yussuf Yurary Poulsen (ID: 207791) FIFA 20 2020年9月23日

ST 25y.o. (1994年6月15日) 6'4" 185lbs
80
综合能力
82
潜力
€18.5M
身价
€60K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中/ 高
 • 消瘦 (185+)
 • €32.8M
特殊
莱比锡RB
 • 80
 • 主力替补
 • 9
 • 2013年7月4日
 • 2022
丹麦
 • 78
 • RW
 • 20
进攻
 • 68 传中
 • 77 射术
 • 85 头球精度
 • 74 短传
 • 75 凌空
技巧
 • 75 盘带
 • 70 弧线
 • 42 任意球精度
 • 53 长传
 • 76 控球
移动
 • 80 加速
 • 83 速度
 • 74 敏捷
 • 80 反应
 • 54 平衡
力量
 • 73 射门力量
 • 83 弹跳
 • 86 体能
 • 78 强壮
 • 58 远射
心理
 • 83 侵略性
 • 51 拦截意识
 • 82 跑位
 • 69 视野
 • 58 点球
 • 72 沉着
防守
 • 55 防守意识
 • 58 抢断
 • 32 铲球
守门
 • 6 鱼跃
 • 11 手形
 • 15 开球
 • 14 站位
 • 8 反应
特性
 • 团队球员
真实能力
 
LS
78+2
ST
78+2
RS
78+2
 
LW
75+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
75+0
 
LAM
74+2
CAM
74+2
RAM
74+2
 
LM
75+2
LCM
70+2
CM
70+2
RCM
70+2
RM
75+2
LWB
66+2
LDM
65+2
CDM
65+2
RDM
65+2
RWB
66+2
LB
64+2
LCB
64+2
CB
64+2
RCB
64+2
RB
64+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • ST
 • 80
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接