Marcos Aoás Corrêa

CB CDM 26y.o. (1994年5月14日) 6'0" 165lbs
85
整體能力
89
潛力
€66M
Value
€115K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 3
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €127.1M
 • 207865
巴黎聖日耳門
 • 83
 • RCB
 • 5
 • 2013年7月19日
 • 2024
進攻
 • 68 橫傳
 • 33 終結能力
 • 84 頭槌準確度
 • 82 短傳能力
 • 31 凌空抽射
技能
 • 64 盤球
 • 55 曲線
 • 32 自由球準確率
 • 82 長傳
 • 79 控球
動作
 • 70 加速值
 • 73 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 85 反應能力
 • 67 平衡
力道
 • 61 射門力道
 • 89 彈跳
 • 80 體力
 • 75 力量
 • 35 遠射
心理質素
 • 80 積極性
 • 86 攔截
 • 59 走位
 • 68 視野
 • 47 十二碼
 • 86 沉著
防守
 • 87 Defensive Awareness
 • 87 攔截
 • 87 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 領導能力
真實實力
 
LS
63+3
ST
63+3
RS
63+3
 
LW
66+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
66+0
 
LAM
68+3
CAM
68+3
RAM
68+3
 
LM
70+3
LCM
75+3
CM
75+3
RCM
75+3
RM
70+3
LWB
80+3
LDM
83+3
CDM
83+3
RDM
83+3
RWB
80+3
LB
82+3
LCB
84+3
CB
84+3
RCB
84+3
RB
82+3
 
 
GK
17+3
 
 
 • CB
 • 87
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.