Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Sam Byram (ID: 208892) FIFA 20 2020年8月12日

LB RB 25y.o. (1993年9月16日) 6'0" 159lbs
72
综合能力
75
潜力
€3.4M
身价
€28K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (170-185)
 • €7.1M
特殊
诺维奇
 • 74
 • LB
 • 3
 • 2019年7月16日
 • 2023
进攻
 • 70 传中
 • 59 射术
 • 66 头球精度
 • 70 短传
 • 43 凌空
技巧
 • 72 盘带
 • 55 弧线
 • 33 任意球精度
 • 65 长传
 • 72 控球
移动
 • 74 加速
 • 70 速度
 • 73 敏捷
 • 74 反应
 • 70 平衡
力量
 • 66 射门力量
 • 77 弹跳
 • 71 体能
 • 69 强壮
 • 60 远射
心理
 • 68 侵略性
 • 70 拦截意识
 • 65 跑位
 • 68 视野
 • 50 点球
 • 70 沉着
防守
 • 72 防守意识
 • 71 抢断
 • 72 铲球
守门
 • 10 鱼跃
 • 9 手形
 • 15 开球
 • 16 站位
 • 13 反应
特性
 • 玻璃人
真实能力
 
LS
67+2
ST
67+2
RS
67+2
 
LW
69+0
LF
68+0
CF
68+0
RF
68+0
RW
69+0
 
LAM
69+2
CAM
69+2
RAM
69+2
 
LM
70+2
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
70+2
LWB
71+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
71+2
LB
71+2
LCB
71+2
CB
71+2
RCB
71+2
RB
71+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • LB
 • 73
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接