Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Sam Byram (ID: 208892) FIFA 20 2020年8月6日

LB RB 25y.o. (1993年9月16日) 6'0" 159lbs
72
整體能力
75
潛力
€3.4M
Value
€28K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €7.1M
專長
諾域治
 • 74
 • LB
 • 3
 • 2019年7月16日
 • 2023
進攻
 • 70 橫傳
 • 59 終結能力
 • 66 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 43 凌空抽射
技能
 • 72 盤球
 • 55 曲線
 • 33 自由球準確率
 • 65 長傳
 • 72 控球
動作
 • 74 加速值
 • 70 衝刺速度
 • 73 敏捷性
 • 74 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 66 射門力道
 • 77 彈跳
 • 71 體力
 • 69 力量
 • 60 遠射
心理質素
 • 68 積極性
 • 70 攔截
 • 65 走位
 • 68 視野
 • 50 十二碼
 • 70 沉著
防守
 • 72 Defensive Awareness
 • 71 攔截
 • 72 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 16 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
真實實力
 
LS
67+2
ST
67+2
RS
67+2
 
LW
69+0
LF
68+0
CF
68+0
RF
68+0
RW
69+0
 
LAM
69+2
CAM
69+2
RAM
69+2
 
LM
70+2
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
70+2
LWB
71+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
71+2
LB
71+2
LCB
71+2
CB
71+2
RCB
71+2
RB
71+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • LB
 • 73
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.