Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Pierluigi Gollini (ID: 211515) FIFA 20 2020年7月8日

GK 24y.o. (1995年3月18日) 6'4" 207lbs
78
整體能力
82
潛力
€10M
Value
€32K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €17.8M
專長
阿特蘭大
 • 79
 • GK
 • 95
 • 2018年7月2日
 • 2023
進攻
 • 17 橫傳
 • 14 終結能力
 • 19 頭槌準確度
 • 31 短傳能力
 • 20 凌空抽射
技能
 • 18 盤球
 • 13 曲線
 • 15 自由球準確率
 • 25 長傳
 • 24 控球
動作
 • 46 加速值
 • 48 衝刺速度
 • 56 敏捷性
 • 72 反應能力
 • 52 平衡
力道
 • 52 射門力道
 • 52 彈跳
 • 40 體力
 • 68 力量
 • 17 遠射
心理質素
 • 19 積極性
 • 18 攔截
 • 12 走位
 • 30 視野
 • 21 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 20 Defensive Awareness
 • 12 攔截
 • 19 滑剷
守門能力
 • 80 守門員飛身撲救
 • 73 守門員接球能力
 • 69 守門員踢球能力
 • 79 守門員走位能力
 • 80 守門員反應能力
真實實力
 
LS
31+2
ST
31+2
RS
31+2
 
LW
28+0
LF
29+0
CF
29+0
RF
29+0
RW
28+0
 
LAM
29+2
CAM
29+2
RAM
29+2
 
LM
29+2
LCM
28+2
CM
28+2
RCM
28+2
RM
29+2
LWB
29+2
LDM
28+2
CDM
28+2
RDM
28+2
RWB
29+2
LB
29+2
LCB
28+2
CB
28+2
RCB
28+2
RB
29+2
 
 
GK
77+2
 
 
 • GK
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.