Thiago Henrique Mendes Ribeiro

CM CDM 28y.o. (1992年3月15日) 5'10" 165lbs
77
整體能力
77
潛力
€10.5M
Value
€59K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €20M
 • 213874
專長
里昂
 • 77
 • CDM
 • 23
 • 2019年7月3日
 • 2023
進攻
 • 67 橫傳
 • 60 終結能力
 • 59 頭槌準確度
 • 80 短傳能力
 • 60 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 67 曲線
 • 75 自由球準確率
 • 79 長傳
 • 78 控球
動作
 • 69 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 78 射門力道
 • 69 彈跳
 • 78 體力
 • 69 力量
 • 75 遠射
心理質素
 • 77 積極性
 • 80 攔截
 • 68 走位
 • 75 視野
 • 60 十二碼
 • 78 沉著
防守
 • 75 Defensive Awareness
 • 74 攔截
 • 72 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
特性
 • 長射球員
 • 外腳背射門
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
73+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
73+0
 
LAM
75+2
CAM
75+2
RAM
75+2
 
LM
74+2
LCM
77+0
CM
77+0
RCM
77+0
RM
74+2
LWB
75+2
LDM
77+0
CDM
77+0
RDM
77+0
RWB
75+2
LB
74+2
LCB
73+2
CB
73+2
RCB
73+2
RB
74+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CM
 • 77
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.