Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Bartłomiej Drągowski (ID: 215502) FIFA 19 2019年7月11日

GK 20y.o. (1997年8月19日) 6'2" 163lbs
73
整體能力
84
潛力
€5.5M
Value
€6K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
專長
安玻里
 • 72
 • 後備
 • 69
 • 費倫天拿
 • 2019年6月30日
進攻
 • 19 橫傳
 • 12 終結能力
 • 13 頭槌準確度
 • 35 短傳能力
 • 12 凌空抽射
技能
 • 20 盤球
 • 12 曲線
 • 20 自由球準確率
 • 32 長傳
 • 18 控球
動作
 • 46 加速值
 • 42 衝刺速度
 • 33 敏捷性
 • 72 反應能力
 • 54 平衡
力道
 • 18 射門力道
 • 57 彈跳
 • 34 體力
 • 56 力量
 • 18 遠射
心理質素
 • 19 積極性
 • 21 攔截
 • 15 走位
 • 62 視野
 • 21 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 20 盯人
 • 16 攔截
 • 16 滑剷
守門能力
 • 71 守門員飛身撲救
 • 69 守門員接球能力
 • 70 守門員踢球能力
 • 72 守門員走位能力
 • 76 守門員反應能力
特性
 • 拳擊球
 • GK
 • 72
真實實力
ST
25+1
RS
25+1
 
CF
30+0
RF
30+0
RW
29+0
CAM
33+1
RAM
33+1
 
CM
34+1
RCM
34+1
RM
31+1
CDM
30+1
RDM
30+1
RWB
29+1
CB
27+1
RCB
27+1
RB
28+1
GK
72+1
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.