Mattia Caldara

CB 26y.o. (1994年5月5日) 6'2" 176lbs
77
整體能力
79
潛力
€11.5M
Value
€34K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中等/ 高
 • 一般
 • 220477
專長
阿特蘭大
 • 79
 • 替補
 • 13
 • AC米蘭
 • 2021年6月30日
進攻
 • 34 橫傳
 • 36 終結能力
 • 80 頭槌準確度
 • 63 短傳能力
 • 51 凌空抽射
技能
 • 62 盤球
 • 20 曲線
 • 24 自由球準確率
 • 58 長傳
 • 63 控球
動作
 • 59 加速值
 • 61 衝刺速度
 • 58 敏捷性
 • 69 反應能力
 • 59 平衡
力道
 • 38 射門力道
 • 76 彈跳
 • 57 體力
 • 77 力量
 • 20 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 80 攔截
 • 34 走位
 • 32 視野
 • 30 十二碼
 • 74 沉著
防守
 • 79 Defensive Awareness
 • 84 攔截
 • 80 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
53+2
ST
53+2
RS
53+2
 
LW
51+0
LF
51+0
CF
51+0
RF
51+0
RW
51+0
 
LAM
52+2
CAM
52+2
RAM
52+2
 
LM
53+2
LCM
56+2
CM
56+2
RCM
56+2
RM
53+2
LWB
66+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
66+2
LB
69+2
LCB
77+2
CB
77+2
RCB
77+2
RB
69+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CB
 • 79
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.