Guido Guerrieri

GK 22y.o. (1996年2月25日) 6'0" 172lbs
61
整體能力
68
潛力
€250K
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €494K
 • 221332
專長
拉素
 • 80
 • 替補
 • 23
 • 2015年7月10日
 • 2021
進攻
 • 12 橫傳
 • 13 終結能力
 • 19 頭槌準確度
 • 27 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 16 盤球
 • 18 曲線
 • 16 自由球準確率
 • 19 長傳
 • 20 控球
動作
 • 41 加速值
 • 49 衝刺速度
 • 35 敏捷性
 • 61 反應能力
 • 48 平衡
力道
 • 23 射門力道
 • 54 彈跳
 • 22 體力
 • 67 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 18 積極性
 • 23 攔截
 • 16 走位
 • 28 視野
 • 23 十二碼
 • 51 沉著
防守
 • 22 盯人
 • 15 攔截
 • 14 滑剷
守門能力
 • 62 守門員飛身撲救
 • 59 守門員接球能力
 • 58 守門員踢球能力
 • 59 守門員走位能力
 • 61 守門員反應能力
真實實力
 
LS
26+1
ST
26+1
RS
26+1
 
LW
25+0
LF
26+0
CF
26+0
RF
26+0
RW
25+0
 
LAM
26+1
CAM
26+1
RAM
26+1
 
LM
25+1
LCM
25+1
CM
25+1
RCM
25+1
RM
25+1
LWB
25+1
LDM
26+1
CDM
26+1
RDM
26+1
RWB
25+1
LB
25+1
LCB
28+1
CB
28+1
RCB
28+1
RB
25+1
 
 
GK
60+1
 
 
 • GK
 • 60
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.