Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Mariano Díaz Mejía (ID: 221639) FIFA 20 2020年8月6日

ST 25y.o. (1993年8月1日) 5'11" 168lbs
78
整體能力
81
潛力
€13M
Value
€130K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €27.6M
專長
皇家馬德里
 • 86
 • 替補
 • 24
 • 2018年8月29日
 • 2023
進攻
 • 50 橫傳
 • 79 終結能力
 • 80 頭槌準確度
 • 66 短傳能力
 • 70 凌空抽射
技能
 • 73 盤球
 • 76 曲線
 • 76 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 72 控球
動作
 • 78 加速值
 • 82 衝刺速度
 • 78 敏捷性
 • 74 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 85 射門力道
 • 92 彈跳
 • 77 體力
 • 78 力量
 • 82 遠射
心理質素
 • 84 積極性
 • 45 攔截
 • 78 走位
 • 63 視野
 • 75 十二碼
 • 68 沉著
防守
 • 41 Defensive Awareness
 • 40 攔截
 • 34 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
特性
 • 大力自由球
 • 容易受傷
 • 長射球員
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
77+2
ST
77+2
RS
77+2
 
LW
72+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
72+0
 
LAM
71+2
CAM
71+2
RAM
71+2
 
LM
70+2
LCM
66+2
CM
66+2
RCM
66+2
RM
70+2
LWB
58+2
LDM
58+2
CDM
58+2
RDM
58+2
RWB
58+2
LB
57+2
LCB
58+2
CB
58+2
RCB
58+2
RB
57+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • ST
 • 79
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.