Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Victor Nilsson Lindelöf (ID: 221660) FIFA 20 2020年2月13日

CB 24y.o. (1994年7月17日) 6'2" 176lbs
81
整體能力
85
潛力
€21M
Value
€97K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 2
 • 中等/ 高
 • 精實
 • €41.5M
專長
曼聯
 • 81
 • RCB
 • 2
 • 2017年7月1日
 • 2024
瑞典
 • 76
 • RCB
 • 3
進攻
 • 62 橫傳
 • 42 終結能力
 • 79 頭槌準確度
 • 79 短傳能力
 • 38 凌空抽射
技能
 • 71 盤球
 • 64 曲線
 • 59 自由球準確率
 • 78 長傳
 • 76 控球
動作
 • 71 加速值
 • 76 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 62 平衡
力道
 • 70 射門力道
 • 80 彈跳
 • 76 體力
 • 76 力量
 • 52 遠射
心理質素
 • 82 積極性
 • 81 攔截
 • 51 走位
 • 72 視野
 • 54 十二碼
 • 83 沉著
防守
 • 83 Defensive Awareness
 • 83 攔截
 • 79 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 出色球員
 • 長傳球員
真實實力
 
LS
65+2
ST
65+2
RS
65+2
 
LW
67+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
67+0
 
LAM
70+2
CAM
70+2
RAM
70+2
 
LM
70+2
LCM
74+2
CM
74+2
RCM
74+2
RM
70+2
LWB
77+2
LDM
80+2
CDM
80+2
RDM
80+2
RWB
77+2
LB
78+2
LCB
80+2
CB
80+2
RCB
80+2
RB
78+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CB
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.