V. Nilsson Lindelöf

Victor Nilsson Lindelöf

CB 21y.o. (1994年7月17日) 6'2" 176lbs
79
整體能力
86
潛力
€12.5M
Value
€15K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • 221660
專長
瑞典
 • 76
 • RCB
 • 3
賓菲加
 • 79
 • LCB
 • 14
 • 2014年1月1日
 • 2021
進攻
 • 48 橫傳
 • 36 終結能力
 • 79 頭槌準確度
 • 67 短傳能力
 • 34 凌空抽射
技能
 • 59 盤球
 • 64 曲線
 • 66 自由球準確率
 • 60 長傳
 • 60 控球
動作
 • 66 加速值
 • 68 衝刺速度
 • 55 敏捷性
 • 79 反應能力
 • 47 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 81 彈跳
 • 78 體力
 • 79 力量
 • 57 遠射
心理質素
 • 81 積極性
 • 81 攔截
 • 43 走位
 • 55 視野
 • 55 十二碼
 • 70 沉著
防守
 • 79 盯人
 • 79 攔截
 • 76 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
真實實力
 
LS
59+1
ST
59+1
RS
59+1
 
LW
57+0
LF
58+0
CF
58+0
RF
58+0
RW
57+0
 
LAM
59+1
CAM
59+1
RAM
59+1
 
LM
59+1
LCM
63+1
CM
63+1
RCM
63+1
RM
59+1
LWB
70+1
LDM
73+1
CDM
73+1
RDM
73+1
RWB
70+1
LB
72+1
LCB
78+1
CB
78+1
RCB
78+1
RB
72+1
 
 
GK
18+1
 
 
 • CB
 • 78
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.