Joachim Andersen

CB 24y.o. (1996年5月31日) 6'4" 198lbs
76
整體能力
82
潛力
€11M
Value
€41K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 224221
專長
富咸
 • 75
 • RCB
 • 5
 • 里昂
 • 2021年6月30日
進攻
 • 36 橫傳
 • 40 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 33 凌空抽射
技能
 • 51 盤球
 • 49 曲線
 • 36 自由球準確率
 • 80 長傳
 • 65 控球
動作
 • 55 加速值
 • 60 衝刺速度
 • 48 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 57 平衡
力道
 • 73 射門力道
 • 78 彈跳
 • 69 體力
 • 82 力量
 • 43 遠射
心理質素
 • 74 積極性
 • 77 攔截
 • 34 走位
 • 61 視野
 • 44 十二碼
 • 71 沉著
防守
 • 77 Defensive Awareness
 • 78 攔截
 • 76 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 長傳球員
真實實力
 
LS
58+2
ST
58+2
RS
58+2
 
LW
54+0
LF
57+0
CF
57+0
RF
57+0
RW
54+0
 
LAM
59+2
CAM
59+2
RAM
59+2
 
LM
58+2
LCM
67+2
CM
67+2
RCM
67+2
RM
58+2
LWB
67+2
LDM
75+2
CDM
75+2
RDM
75+2
RWB
67+2
LB
69+2
LCB
76+2
CB
76+2
RCB
76+2
RB
69+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CB
 • 78
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.