Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jack Hendry (ID: 225316) FIFA 19 2019年7月18日

CB RB 23y.o. (1995年5月7日) 6'4" 179lbs
67
整體能力
74
潛力
€925K
Value
€15K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €1.9M
專長
些路迪
 • 74
 • 後備
 • 4
 • 2018年1月31日
 • 2022
蘇格蘭
 • 75
 • 後備
 • 14
進攻
 • 44 橫傳
 • 26 終結能力
 • 65 頭槌準確度
 • 64 短傳能力
 • 26 凌空抽射
技能
 • 61 盤球
 • 38 曲線
 • 28 自由球準確率
 • 54 長傳
 • 62 控球
動作
 • 70 加速值
 • 72 衝刺速度
 • 60 敏捷性
 • 60 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 50 射門力道
 • 75 彈跳
 • 71 體力
 • 77 力量
 • 35 遠射
心理質素
 • 72 積極性
 • 61 攔截
 • 30 走位
 • 42 視野
 • 37 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 64 盯人
 • 67 攔截
 • 66 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 喜歡倒地鏟搶
 • CB
 • 66
真實實力
ST
50+1
RS
50+1
 
CF
51+0
RF
51+0
RW
53+0
CAM
53+1
RAM
53+1
 
CM
55+1
RCM
55+1
RM
55+1
CDM
63+1
RDM
63+1
RWB
63+1
CB
66+1
RCB
66+1
RB
63+1
GK
17+1
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.