Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Matías Ezequiel Vargas Martín (ID: 228819) FIFA 20 2020年8月12日

LW LM CAM 22y.o. (1997年5月8日) 5'6" 146lbs
76
整體能力
85
潛力
€12M
Value
€25K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 1
 • 高/ 中等
 • 壯碩
 • €27.6M
專長
愛斯賓奴
 • 77
 • 後備
 • 22
 • 2019年7月14日
 • 2024
阿根廷
 • 82
 • 替補
 • 28
進攻
 • 74 橫傳
 • 69 終結能力
 • 45 頭槌準確度
 • 72 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 79 盤球
 • 70 曲線
 • 68 自由球準確率
 • 70 長傳
 • 78 控球
動作
 • 92 加速值
 • 87 衝刺速度
 • 89 敏捷性
 • 71 反應能力
 • 93 平衡
力道
 • 73 射門力道
 • 60 彈跳
 • 86 體力
 • 65 力量
 • 70 遠射
心理質素
 • 62 積極性
 • 41 攔截
 • 71 走位
 • 72 視野
 • 68 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 42 Defensive Awareness
 • 42 攔截
 • 37 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 7 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
71+2
ST
71+2
RS
71+2
 
LW
76+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
76+0
 
LAM
75+2
CAM
75+2
RAM
75+2
 
LM
77+2
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
77+2
LWB
64+2
LDM
60+2
CDM
60+2
RDM
60+2
RWB
64+2
LB
60+2
LCB
51+2
CB
51+2
RCB
51+2
RB
60+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • RM
 • 79
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.